De buyer’s journey is de weg die een prospect doorloopt voor hij of zij een klant wordt. De buyer’s journey bestaat uit drie fasen:

  • Awareness – bewustwording
  • Consideration – overweging
  • Purchase – aankoop

De afbeelding hieronder maakt de buyer’s journey visueel.

buyer's journey

Marketeers maken de buyer’s journey graag visueel, dat heet mapping. Dit doen zij zodat ze kunnen zien welk traject een prospect doorloopt en met welke boodschappen zij die prospect willen bereiken.

In de bewustwording en overwegingsfase van de buyer’s journey, is de prospect beïnvloedbaar. Hij of zij zoekt in deze fase naar informatie die helpt bij het nemen van een koopbeslissing. Content marketing is in deze fase daarom ook zeer belangrijk, omdat de prospect met goede content te beïnvloeden is.